Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan, trong 5 tháng đầu năm, cả nước đã tạo việc làm cho khoảng 613,8 nghìn lao động, bằng 96,2% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó xuất khẩu lao động trên 43,8 nghìn người. Tính đến tháng 5-2016, có hơn 82,5 nghìn lao động người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Thống kê của Bộ LĐTB&XH về bảo hiểm thất nghiệp 5 tháng đầu năm cho thấy, cả nước có 182.936 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó đã quyết định giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 158 nghìn người. Từ nay đến cuối năm, ngành lao động sẽ đẩy mạnh các hoạt động thông tin, dự báo thị trường lao động; tăng tần suất hoạt động của các sàn giao dịch, ngày hội việc làm định kỳ và thường xuyên hơn.

HNM