(Toquoc) – Châu Á với các nền kinh tế mới nổi đang vươn lên mạnh mẽ, các chuyên gia đã vạch ra 5 vấn đề liên quan đến châu Á mà các ứng cử viên Tổng thống Mỹ cần xem xét.