(LĐO)-Trong thời gian chậm nhất là 5 ngày làm việc, cơ quan hải quan phải có công văn hồi đáp, giải quyết các vướng mắc của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

Đây là một trong những nội dung trong “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” vừa được Tổng cục Hải Quan ban hành. Cụ thể, “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của Tổng cục Hải quan nêu rõ, trong thời gian chậm nhất là 30 phút kể từ khi tiếp nhận tờ khai, công chức hải quan phải hoàn thành việc tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký tờ khai (chỉ trừ những tờ khai phức tạp, có trên 10 mục mặt hàng). Đối với trường hợp không chấp nhận đăng ký tờ khai hoặc có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, công chức hải quan phải trả lời khách hàng bằng phiếu yêu cầu nghiệp vụ. Về thời gian giải quyết hồ sơ miễn thuế, công văn có nêu rõ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ miễn thuế đầy đủ, hợp lệ, cơ quan Hải quan thực hiện giải quyết miễn thuế cho tổ chức, cá nhân. Về thời hạn trả lời, giải quyết vướng mắc, công văn nêu rõ tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu trả lời, giải quyết vướng mắc của khách hàng, cơ quan hải quan phải có công văn hồi đáp. Trong trường hợp nội dung giải quyết vượt thẩm quyền, trong vòng 5 ngày làm việc, cơ quan hải quan phải có văn bản lấy ý kiến của các cấp có thẩm quyền, đồng thời thông báo để khách hàng được biết. Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan hải quan phải có công văn trả lời khách hàng. “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” thể hiện sự cam kết của ngành Hải quan trước cộng đồng xã hội về việc đảm bảo tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về Hải quan đối với các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế. Quyết định này của Tổng cục Hải quan sẽ có hiệu lực từ ngày 1.3.2011. Ngọc Tuyên