(SVVN)Bất kỳ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, Buffett chưa bao giờ đánh mất óc hài hước của mình. Nó đã trở thành “thương hiệu” của ông. Khả năng giảm nhẹ sự nghiêm trọng của vấn đề giúp ông giảm stress.