Ngày 8/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), hơn 2 vạn người đã dự lễ khai hội Gióng đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Lễ hội diễn ra trong 3 ngày 6, 7 và 8 tháng Giêng.

Ngoài lễ hội Gióng, lễ hội chùa Hương, ít hôm nữa sẽ là hội Yên Tử, chợ Viềng, lễ khai ấn Đền Trần... và còn rất nhiều lễ hội khác nữa. Xin điểm lại một số lễ hội đặc biệt ấn tượng: Ngày 10 - 15 tháng Giêng: Hội Dô (xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai), trước đây 36 năm mới mở hội một lần, nhưng nay diễn ra hằng năm, từ ngày 10 - 15 tháng Giêng để tưởng nhớ công lao của Đức thánh Tản Viên, người đã truyền dạy dân làng các điệu hát dô - một phần không thể thiếu của lễ hội. Ngày 10 - 15: Hội làng Vân Đoàn (Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh) có tục rước lợn đen (ông ỷ). Hội làng Đình Cả, Lộ Bao (Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh) có tục “cướp chiếu”, “tế trâu thui”. Ngày 10 tháng Giêng: Lễ hội làng Triệu Khúc, trình diễn múa dân gian “Con đĩ đánh bồng”. Ngày 11 tháng Giêng: Lễ hội lấy đỏ (lấy lửa lộc) ở làng An Định, Hà Đông (HN). Ngày 12 - 20 tháng Giêng: Trình diễn rối đầu gỗ hầu thánh (trò ổi lỗi), Nam Giang, Nam Trực, Nam Định. Theo Thể thao&Văn hóa