George Washington là tổng thống Mỹ duy nhất được tất cả cử tri nhất trí lựa chọn; Tổng thống thứ 9 William Henry Harrison có bài phát biểu trong lễ nhậm chức dài nhất.