VH- Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc vận động viết về “Những kỷ niệm sâu sắc trong công tác tuyên giáo”.

Cuộc vận động hướng tới kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo, với mục đích tôn vinh các thế hệ đã và đang đóng góp hết sức mình vào công tác tuyên giáo của Đảng, đúc rút kinh nghiệm quý báu của các thế hệ cán bộ, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới. Trong số các tác phẩm gửi về có hàng trăm bài viết sâu sắc, thiết thực, có chất lượng cao, phản ánh công tác tuyên giáo theo tiến trình cách mạng, từ đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo trong phong trào đồng khởi, tới công tác tuyên giáo trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thời kỳ xây dựng CNXH, thời kỳ đổi mới... Có 30 tác phẩm được trao giải với 4 hạng A, B, C và Khuyến khích; 2 đơn vị nhận giải tập thể. 5 cá nhân được trao Giải A là: Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hà Đăng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng và Văn hóa Trung ương; Hữu Thọ, nguyên Trưởng ban Tư tưởng và Văn hóa Trung ương; Võ Hồng Nhân, nguyên Phó trưởng ban Tư tưởng và Văn hóa Trung ương; Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN. ĐÀO ANH