Chiều Moscow, Đôi bờ, Nụ cười... là những ca khúc nổi tiếng nước Nga đã in sâu trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam.

Chiều Moscow

Đôi bờ

Đôi mắt huyền

Nụ cười

Kachiusa

Mai Nguyên