(NLĐ)- Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, hơn 13,7 triệu cổ phiếu mà Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart) đưa ra đấu giá với giá khởi điểm là 15.000 đồng/cổ phiếu đã được 469 nhà đầu tư mua hết. Giá đấu thành công bình quân đạt 21.485 đồng/cổ phiếu, giá đấu cao nhất đạt 36.000 đồng/cổ phiếu, thấp nhất 19.600 đồng/cổ phiếu.