40 trạm khí tượng thủy văn trên cả nước bị vi phạm hành lang bảo vệ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của công tác dự báo.

Ông Lê Hồng Phong, Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia (KTTVQG) cho biết, việc vi phạm này xảy ra tại các trạm khí tượng thủy văn đặt tại các tỉnh miền núi.

Nội dung vi phạm thuộc các vấn đề lấn chiếm hành lang bảo vệ; xâm phạm về không gian, án ngữ không gian…

40 tram khi tuong vi pham hanh lang bao ve - Anh 1

Trạm khí tượng Biên Hòa (Đồng Nai) bị vi phạm hành lang. (Ảnh: TTKTTV).

"Ảnh hưởng mà ai cũng nhận thấy, đó là lấn chiếm hành lang kỹ thuật hoạt động của trạm, làm thay đổi tính tự nhiên của môi trường khí tượng, thủy văn quan trắc và xâm hại chất lượng công trình, dẫn đến giá trị quan trắc không phản ánh đúng, ảnh hưởng tới công tác dự báo (làm tăng sai số dự báo)” - Phó TGĐ TTKTTV Quốc gia Lê Hồng Phong cho biết.

Ví dụ như, trạm khí tượng tại Hà Nam bị ảnh hưởng do mật độ xây dựng, Trung tâm KTTVQG đã có ý kiến và tỉnh đã đồng ý phương án di dời trạm ra khu vực khác.

Tại Ninh Bình, trạm khí tượng bị ảnh hưởng khi tỉnh có chủ trương quy hoạch, mở rộng mật độ xây dựng. Khi trung tâm có ý kiến, Ninh Bình đã điều chỉnh quy hoạch để không xâm phạm đến hành lang bảo vệ của trạm này.

“Việc mở rộng khu dân cư, nhà ở; mật độ xây dựng, chiều cao công trình… đã ảnh hưởng trực tiếp tới hành lang bảo vệ của các trạm quan trắc, dự báo khí tượng, thủy văn đặt tại địa bàn đó” - lời ông Phong.

Năm 2014, Trung tâm mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường (Trung tâm KTTV Quốc gia) đã có báo cáo gửi Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi Khí hậu về việc hành lang kỹ thuật mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn bị xâm chiếm hành lang bảo vệ.

Các cấp độ vi phạm được phân chia ở các khía cạnh: yếu tố bị ảnh hưởng ở mức độ nghiêm trọng: gió, tầm nhìn ngang, quan trắc mây, nhiệt độ, ẩm độ, số giờ nắng, bức xạ mặt trời, góc che khuất lớn hơn 30o. 105/180 trạm bị vi phạm hành lang kỹ thuật.

Theo các tiêu chí này, trong tổng số 232 trạm thủy văn có 59 trạm bị vi phạm hành lang ATKT.

Kiên Trung