KTĐT - Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo Nghị định về quản lý Thương mại điện tử (TMĐT), trong đó nêu rõ quy định 4 nhóm hành vi sẽ bị cấm trong hoạt động TMĐT gồm: Vi phạm về hoạt động kinh doanh TMĐT; vi phạm về thông tin trên website TMĐT; vi phạm về giao dịch trên website TMĐT.

Cụ thể, cấm đối với hành vi cung cấp dịch vụ TMĐT thông qua một mạng lưới kinh doanh, tiếp thị, trong đó người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền hoa hồng từ việc vận động người khác tham gia mạng lưới; Nghiêm cấm việc giả mạo thông tin đăng ký hoặc sao chép giao diện website, không tuân thủ các quy định về hình thức, quy cách công bố thông tin đăng ký trên website TMĐT; Nghiêm cấm lợi dụng TMĐT để gây rối hoạt động kinh doanh của các DN khác nhằm cạnh tranh không lành mạnh.