(Chinhphu.vn) - Những nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm vào 3 mục tiêu lớn là ổn định vĩ mô, tăng trưởng kinh tế và cải cách thể chế suốt 4 năm qua đã từng bước đưa nền kinh tế thoát đáy đi lên, tạo điều kiện tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

Báo cáo của Thủ tướng về tình hình KT-XH tại...

Tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội và tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2014 (%)

Nguồn: Tổng cục Thống kê; Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Sau khi xuống đến mức thấp nhất trong năm 2012 (5,03%), mũi tên tăng trưởng trong biểu đồ bắt đầu hướng lên, đạt 5,42% trong năm 2013. Năm 2014 này, mức tăng trưởng từ 5,8-6% đã nằm trong tầm tay và năm 2015 dự báo có thể đạt 6,2%. Đáng chú ý, tổng mức đầu tư toàn xã hội giảm dần trong khi tốc độ tăng trưởng tăng lên.

Tăng trưởng các ngành Nông nghiệp, Công nghiệp-Xây dựng, Dịch vụ giai đoạn 2011-2014 (%)

Nguồn: Tổng cục Thống kê; Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Trong khi đó, ở chiều hướng ngược lại, lạm phát đã giảm dần một cách ấn tượng suốt từ năm 2012 đến nay và năm 2014 nhiều khả năng sẽ không quá 5%. Cùng với đó là lãi suất giảm dần, dự trữ ngoại hối tăng cao…

Nguồn: Tổng cục Thống kê; Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Với hàng loạt dự án đầu tư của các tập đoàn lớn trong ngành công nghiệp chế tạo của thế giới, lĩnh vực xuất nhập khẩu của Việt Nam những năm qua đã đạt được những kết quả hết sức khả quan. So sánh với thực tế thực hiện thì chỉ tiêu xuất nhập khẩu trong 5 năm kế hoạch 2011-2015 có thể sẽ vượt kế hoạch dự kiến chỉ tiêu xuất khẩu (tăng 10%) và nhập siêu (bằng 5% xuất khẩu).

Chỉ tiêu xuất nhập khẩu, nhập siêu/xuất siêu giai đoạn 2011-2015

Nguồn: Tổng cục Thống kê; Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Với những chuyển biến tích cực, cơ bản của nền kinh tế trong năm 2014, trong năm 2015 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2014.

Đình Nam(thực hiện)