Bốn công ty sản xuất ống thép cacbon của Mỹ đã đệ đơn lên Bộ Thương mại nước này, yêu cầu điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp cho ống thép nhập khẩu từ 10 nhà sản xuất ở Việt Nam. Thép ống tiêu chuẩn, ống dẫn hàng rào, ống nước và ống xây dựng rơi vào diện điều tra. 20 ngày sau khi nhận được đơn khởi kiện (15.11), Bộ Thương mại Mỹ sẽ xem xét có điều tra chính thức hay không. Ngày 12.11, 10 doanh nghiệp phải trả lời bản câu hỏi sơ bộ. Kết quả cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 5.10.2012.