Thật dễ dàng để vẽ một con cá chỉ với 4 bước.

B1: Phác họa nét chung của cơ thể cá B2: Vẽ các vây; đường cong cho mang và miệng; thêm một số vòng tròn nhỏ cho bong bóng B3: Vẽ vảy cá bằng các đường cong trên mình cá; thêm các chi tiết trên vây cá B4: Tô đậm lại các nét đã phác họa Vũ Vân