Tính đến cuối buổi thi ngày hôm nay, cả nước có 1.163.661 TS dự thi. Số TS vi phạm quy chế lên đến 389 trường hợp. Chỉ riêng buổi chiều, thi môn Lịch sử, cả nước đã có 312 TS vi phạm quy chế, cao hơn hẳn những môn thi trước đó.