Có ngon thì cứ nhào vô / Ông mà ra chưởng thì “đồ sát” luôn

Ngạc nhiên thì cháu há to
Để cho bác sỹ còn thò vào trong

Ngắm hoa anh bỗng muốn sờ
Đầy mồm nước dãi, cứng đờ... người ra

Vợ ông tí tởn lung tung
Nên đầu ông mới mọc sừng thế kia???

Em nào mông nặng lắm đây
Ngồi lên xẹp bóng thế này mới ghê!

Ngẫu nhiên nguệch ngoạc bức hình
Nhìn sao thấy giống vợ mình quá đi

Tối giản đi mấy số hai
Thể nào thầy cũng khen “tài” cho xem!

Vội treo chả kịp kiểm tra
“Hiểm nguy, nguy hiểm” lại là “hiểm… nhuy”
Viết tắt đọc chẳng hiểu gì
Sửa luôn Pháp lệnh thấy kỳ lạ không?

Biển gì viết lách rõ… Kinh
Nhìn tức cả mắt bực mình quá đi

Hôm nay laptop nấu cơm
Chắc là sản phẩm sẽ ngon hơn nhiều
(Chẳng qua sĩ với người yêu
Nên làm phức tạp những điều giản đơn)

Theo 24H