VIT - Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975 và là một mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định chính ý chí quyết tâm giành độc lập, tự do cho dân tộc là nguyên nhân chính giúp người dân Việt Nam chiến thắng đế quốc Mỹ.

Chiến thắng 30/4 là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cả dân tộc bền bỉ, kiên cường chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp”… Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của nội lực bền bỉ, kiên cường của dân tộc Việt Nam, của truyền thống văn hóa Việt Nam, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước XHCN anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ. Xe tăng 390 húc đổ cánh cổng chính và tiến vào sân Dinh Độc Lập Bên phải là xe tăng 843 11h30 ngày 30/4/1975, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến vì độc lập tự do của người dân Việt Nam Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hòa bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam. Đó là ngày đoàn tụ: Non sông thu về một mối, Bắc – Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến chót mũi Cà Mau. Vĩ tuyến 17 ngang dòng sông Bến Hải chỉ còn là di tích lịch sử một thời… Ngày 30/4 là ngày hòa hợp dân tộc, từng gia đình sum họp, cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường… Hòa hợp dân tộc đã hóa giải xung đột, xóa bỏ hận thù, giải phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do cùng đi lên CNXH, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn… Nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, chiến thắng 30-4 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam và đi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang hào hùng nhất. Chủ tịch nước cũng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù đất nước đã có nhiều biến chuyển tích cực sau 35 năm thống nhất non sông, nhưng cũng có những tồn tại và thách thức đặt ra. Để tiếp tục bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch nước kêu gọi, mỗi người Việt Nam hãy phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam, làm tròn trách nhiệm với đất nước, dân tộc, không phân biệt quá khứ, hoàn cảnh kinh tế, tôn giáo và ý chí, cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau xây dựng, phát triển đất nước.