- Bộ Công thương vừa ban hành thông tư số 10/2010/TT-BCT quy định về việc hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thời kỳ 2010 - 2012.

Theo đó, Thông tư cho phép 35 loại hàng hóa được sản xuất từ các nước có chung biên giới nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới giai đoạn 2010 - 2012. Trong đó, có 13 loại hàng hóa nông sản như cá sống, cá sấy khô, rau, quả tươi hoặc khô, lúa gạo, ngô… Ngoài ra, có các loại hàng hóa khác như xi măng, than đá, xăng, dầu khí, phân bón, cao su tự nhiên, cặp sách học sinh… Các loại hàng hóa này sẽ được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) với giá trị không quá hai triệu đồng mỗi người một lượt. Thông tư có hiệu lực từ 1/6/2010 đến 31/12/2012. Trước đó, Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 254/2006/QĐ-TTG) về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới, có hiệu lực từ ngày 1/3/2010, cũng cho phép hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới được sản xuất từ nước có chung biên giới (theo Danh mục hàng hóa của Bộ trưởng Bộ Công Thương) được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) với giá trị không quá 2 triệu đồng/người/ngày/lượt./.