(NLĐ)- Ngày 15-10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Bộ Y tế cho biết hiện nay, tỉ lệ cán bộ nữ trong ngành y tế tham gia lãnh đạo quản lý các cấp chiếm 37,7%.

Gần 65% cán bộ nữ có trình độ đại học và sau đại học. Tuy nhiên, phần lớn nữ giới vẫn ở cương vị thấp hơn nam giới, cán bộ nữ giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc và tương đương chỉ chiếm 18,29%. Vẫn còn 31,8% phụ nữ y tế phải làm các công việc nặng nhọc, trong điều kiện môi trường độc hại ở các khoa: lây, lao, phong, tâm thần, da liễu, HIV/AIDS, giải phẫu bệnh... Tuy nhiên, trong 5 năm qua, tỉ lệ cán bộ nữ y tế có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định đã đạt gần 100%, không có phụ nữ y tế thu nhập thấp hơn mức trung bình của địa phương.