Từ ngày EU mở rộng, ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của khối này, sau Mỹ và Nhật Bản, Trung Quốc và Liên bang Nga...