(TBKTSG Online) - Theo Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường TPHCM, hiện có rất nhiều doanh nghiệp ở thành phố vi phạm Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, tính đến ngày 23-11, có 30 doanh nghiệp còn nợ phí bảo vệ môi trường kéo dài từ năm 2004 đến nay.

Văn Nam Một số doanh nghiệp lớn còn nợ phí bảo vệ môi trường kéo dài nhiều năm liền như: Công ty TNHH Nam Quang (Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi) nợ 102 triệu đồng, Công ty dệt may Thái Tuấn (quận 12) nợ 114 triệu đồng, Công ty cổ phần thép Thủ Đức (quận Thủ Đức) nợ 30 triệu đồng, Công ty TNHH sản xuất thương mại giấy Hòa Nam (quận Thủ Đức) nợ 48 triệu đồng ... Bà Nguyễn Thị Dụ, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường, cho biết sở đang tính đến phương án kiến nghị UBND thành phố có văn bản yêu cầu các ngân hàng nơi doanh nghiệp đăng ký tài khoản để khấu trừ khoản nợ phí bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp còn nợ kéo dài.