Thời gian giao dịch trong ngày 06/09/2017.

3 to chuc nuoc ngoai vua trao tay 350.000 co phieu FPT - Anh 1

Cụ thể, Norges Bank và Amersham Industries Limited đã chuyển nhượng lần lượt 74.130 cp và 275.870 cp của CTCP Tập đoàn FPT (HOSE: FPT) cho Lloyd George Indian Ocean Master Fund.

Trên thị trường, thị giá cổ phiếu FPT đang được giao dịch quanh mức 48.200 đồng/cp (phiên ngày 05/09).

Trong 7 tháng đầu 2017, FPT đạt doanh thu hợp nhất 23.587 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.686 tỷ đồng, tăng trưởng 19%.

Tăng trưởng lợi nhuận của FPT trong 7 tháng đầu năm tiếp tục được đóng góp chủ yếu từ hai lĩnh vực cốt lõi là Công nghệ và Viễn thông, chiếm 75% tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế của khối Công nghệ và khối Viễn thông tăng lần lượt là 39% và 16% so với cùng kỳ năm trước.

Phan Tùng