Ngày 10-8, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền về đề tài “Bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng”.

Qua gần 4 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 122 bài dự thi của 90 tác giả gửi về dự thi. Các tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề, nội dung tương đối phong phú, đa dạng. Các tác phẩm dự thi được triển khai trên hầu hết các thể loại như dân ca, chèo, cải lương, hoạt cảnh sinh động, lời thoại kết cấu hấp dẫn, tạo nên một bức tranh tổng thể về môi trường. Ban tổ chức đã trao giải cho 22 tác phẩm, 3 giải nhất được trao cho tác phẩm: “Lão điền thưa kiện” của tác giả Trương Thị Ngọc Hiền, “Chảy về đâu” của tác giả Trần Kim Khôi và “Diễn kịch” của tác giả Nguyễn Thị Vân Hà.

HÀM ĐAN