Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư cho 3 công ty kinh doanh trong lĩnh vực chuyển phát thư là gồm Công ty Bưu chính Viettel, Công ty Thương mại vàChuyển phát nhanh Nội Bài và Công ty cổ phần Tín Thành.