So với cùng kỳ năm 2007, 6 tháng đầu năm 2008, HN đón 3,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 7,6%. Trong đó, khách quốc tế là 0,7 triệu lượt người.