Tính từ 10/11 đến trưa 13/11, tại miền Trung đã có 29 người chết và 5 người mất tích do trận đại hồng thủy lớn nhất từ năm 1999 tới nay.