Nhớ dịp Tết Tây ở châu Âu, quốc gia gì đó bị cháy bar chết 16 người. Đất nước người ta rúng động để quốc tang. Thủ tướng lên truyền hình chia buồn. Vịt ta chết 288 người! Thấy "*Người Ta*" lẫn người có trách nhiệm .....có vẻ bình thản và dư luận có vẻ xem như là chuyện ...bình thường ở xứ Vịt...

Nhớ dịp Tết Tây ở châu Âu, quốc gia gì đó bị cháy bar chết 16 người. Đất nước người ta rúng động để quốc tang. Thủ tướng lên truyền hình chia buồn. Vịt ta chết 288 người! Thấy "Người Ta" lẫn người có trách nhiệm .....có vẻ bình thản và dư luận có vẻ xem như là chuyện ...bình thường ở xứ Vịt như mọi năm. Buồn!!!