Theo quy định tại Thông tư 97/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có 280 cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ được miễn thuế TNCN.

280 nguoi Viet Nam lam viec tai Liep hop quoc duoc mien thue thu nhap ca nhan - Anh 1

Hồ sơ miễn thuế sẽ bao gồm công hàm của cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam kèm theo danh sách nhân viên Việt Nam được miễn thuế TNCN. Ảnh Thùy Linh.

Triển khai Quyết định 07/2016/QĐ-TTg về việc miễn thuế TNCN đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế TNCN với những trường hợp trên.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết, theo thống kê của Tổng cục Thuế, hiện hiện có 280 nhân viên làm việc tại 18 cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. Kể từ ngày thông tư này có hiệu lực (ngày 15-8-2016), 280 cá nhân này không phải đóng thuế TNCN cho cơ quan Thuế.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, Thông tư 97/2006/TT-BTC (Thông tư 97) ban hành thay thế Thông tư 57/2009/TT-BTC (Thông tư 57) ngày 24-3-2009 hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục, còn các nội dung về chính sách miễn thuế TNCN đối với người Việt Nam làm việc tại các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. Trước đây, theo Thông tư 57, hồ sơ miễn thuế bao gồm 1 bản danh sách nhân viên Việt Nam theo mẫu quy định. Nay Thông tư 97 quy định hồ sơ miễn thuế sẽ bao gồm công hàm của cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam kèm theo danh sách nhân viên Việt Nam được miễn TNCN (theo mẫu 01/DSMT-LHQ ban hành kèm theo thông tư này) cùng với bản sao hợp đồng lao động.

Hồ sơ miễn thuế đối với trường hợp thay đổi nhân viên Việt Nam làm việc do tuyển dụng mới hặc chấm dứt hợp đồng cũng sẽ bao gồm công hàm của cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam kèm theo danh sách thay đổi (theo mẫu 02/TĐDSMT-LHQ kèm thông tư này) và bản sao hợp đồng lao động (đối với nhân viên Việt Nam được tuyển dụng mới).

Về thời hạn nộp hồ sơ miễn thuế, Thông tư 97 quy định tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc mới thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam gửi hồ sơ miễn thuế TNCN đối với nhân viên Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày người đứng đầu tổ chức này trình ủy nhiệm thư lên đại diện có thẩm quyền tại Việt Nam.

Trường hợp đã có văn phòng đại diện tại Việt Nam trước ngày Thông tư 97 có hiệu lực mà chưa gửi hồ sơ miễn TNCN đối với nhân viên Việt Nam thì gửi hồ sơ theo hướng dẫn tại thông tư này trong vòng 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam tuyển dụng mới hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên Việt Nam thì gửi hồ sơ miễn thuế TNCN đối với nhân viên Việt Nam thay đổi chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo liền kề tháng có phát sinh thay đổi.

Trước đây, nơi nộp hồ sơ miễn thuế TNCN đối với nhân viên Việt Nam làm việc tại các tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam là Cục Thuế các tỉnh, thành phố nơi văn phòng đại diện đóng, trưởng đại diện văn phòng của các tổ chức này chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách các nhân viên Việt Nam được miễn thuế đã nộp cho cơ quan thuế.

Hiện tại Thông tư 97 quy định nộp hồ sơ tại Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao, trên cơ sở đó Cục Lễ tân Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và gửi danh sách nhân viên Việt Nam được miễn thuế TNCN (theo mẫu 01/DSMT-LHQ kèm theo thông tư này) hoặc danh sách thay đổi nhân viên Việt Nam được miễn thuế (theo mẫu 02/TĐDMT-LHQ kèm theo thông tư này) của tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam đến cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt văn phòng cơ quan đại diện để hoàn thành thủ tục miễn thuế trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ miễn thuế.

Thùy Linh