NDĐT - Hôm nay 28-5, hơn 1 triệu 200 nghìn thí sinh đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc THPT năm 2008. Trong đó, thí sinh ngành học phổ thông là hơn 1 triệu 34 nghìn, thí sinh giáo dục thường xuyên là hơn 166 nghìn 100 người.