Một chuyên gia về tình yêu vừa tiết lộ 27 điều cánh mày râu nên biết. Ông đã suy nghĩ và tìm tòi về những bí mật, cách tiếp cận và hẹn hò với phụ nữ.