(VOH) - Sáng ngày 14-09, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM kết hợp với Viện Khoa học-Công nghệ Quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị khoa học công nghệ về môi trường phục vụ quốc phòng an ninh và kinh tế xã hội.

Hội nghị báo cáo một số kết quả hoạt động khoa học công nghệ và định hướng hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự đến năm 2010. Với 26 đề tài nghiên cứu khoa học trình bày tại hội nghị nhằm mục đích trao đổi về hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu trong và ngoài quân đội.