Ngày 25/4/2008, sàn Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ theo lô lớn (đợt 4 – lô 1/2008) do Kho bạc Nhà nước phát hành với khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá.