Ngày 22/11/2007, 5.430.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại TNG sẽ chính thức giao dịch ngày đầu tiên tại sàn Hà Nội...