(AutoNet) - Toyota 2000 SR Concept 2007 gợi nhớ đến chiếc Toyota 2000 GT huyền thoại, vốn vẫn được coi là chiếc siêu xe đầu tiên của Nhật Bản.