NDĐT – Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 20-4 hằng năm là Ngày “Thương hiệu Việt Nam” nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.