ICTnews - Netbook có tỷ lệ trục trặc cao hơn 20% so với laptop phổ thông và 40% so với laptop cao cấp sau một năm sử dụng, theo nghiên cứu của công ty SquareTrade.

SquareTrade, công ty bảo hành hàng điện tử độc lập ở Mỹ, vừa công bố nghiên cứu về độ ổn định của laptop theo tầm giá và nhà sản xuất. Nghiên cứu này chia laptop thành 3 loại: netbook (giá dưới 400 USD), laptop phổ thông (giá từ 400-1.000 USD) và laptop cao cấp giá trên 1.000 USD. Dựa trên dữ liệu từ các laptop được bảo hành tại SquareTrade, nghiên cứu này cho thấy sau một năm sử dụng, tỷ lệ trục trặc của netbook cao hơn 20% so với tỷ lệ của laptop phổ thông và 40% so với laptop cao cấp. SquareTrade tính toán sau 3 năm sử dụng, khoảng 25,1% netbook sẽ bị trục trặc trong khi tỷ lệ này ở laptop phổ thông là 20,6% và 18,1% ở laptop cao cấp. Biểu đồ tỷ lệ trục trặc của các loại laptop sau 3 năm sử dụng. Khi SquareTrade bóc tách số liệu laptop trục trặc dựa trên nhà sản xuất, họ phát hiện thấy Asus và Toshiba có tỷ lệ trục trặc thấp nhất (15,6% và 15,7%), còn HP đứng đầu bảng với tỷ lệ trục trặc là 25,6%. Sau HP là Gateway (23,5%), Acer (23,3%) và Lenovo (21,5%). Laptop của Apple có sự ổn định cao hơn so với các “đại gia” Lenovo, Acer và HP nhưng thua Sony, Asus và Toshiba.