(CAO) Lúc 20 giờ ngày 16-4-2008, một cơn sóng lớn đã ập vào bờ bãi Ngang thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cuốn trôi hai chiếc thuyền đánh cá của ông Mai Văn Quang và Trần Công Bá ra biển và 2 chiếc thuyền khác...