Sẽ luôn có tên họ trong những bài viết, những cuốn sách về điện ảnh Việt Nam thập niên 80 của thế kỷ XX. Và họ sẽ luôn được nhắc đến, như trong bài viết này, về những người đàn ông cá tính mà gai góc trên màn bạc, những hình mẫu mà có thể khán giả bây giờ phải tìm từ những người hùng trong phim nước ngoài.