Đã có 2.211 người tham gia dự án vip_viet qua trang web vip_viet.com của giám đốc Vũ Đức Thọ. Người nộp ít nhất là 30 USD, nhiều nhất là 10.000 USD. Thọ đã thu được hơn 100 ngàn USD...