[Kênh14] - Cặp đôi meerkat (chồn đồng cỏ châu Phi) này bé đến nỗi chúng dễ dàng yên vị trong lòng bàn tay của người trông giữ chúng.