Thứ Hai của Hổ Cáp được xem là ngày “trong lành và đẹp trời” nhất trong tuần này với nhiều chuyện vui.