Trong hơn 4.300 thí sinh dự thi khối C vào trường Đại học Văn hóa, 174 em bị 0 điểm bài thi môn Lịch sử, 114 em có tổng điểm dưới 5.

Theo điểm thi vừa được công bố của Đại học Văn hóa, trong số hơn 4.300 thí sinh dự thi khối C vào trường này có 174 em bị 0 điểm bài thi môn Lịch sử. 114 em có tổng điểm 3 môn dưới 5 và chỉ có 784 em đạt tổng điểm 3 môn trên 15 điểm. Thủ khoa của trường là em Hoàng Nữ Diễm Phương với 25 điểm, thi khối C. Năm nay, Đại học Văn hóa có hơn 7.000 thí sinh dự thi ở nhiều khối khác nhau. Sáng nay, có nhiều trường tiếp tục công bố điểm thi. Đại học Hà Nội có ba thủ khoa, là các em Nguyễn Anh Vũ và Kim Thị Như Hoa (thi khối A, cùng đạt 27,5 điểm) và em Nguyễn Thị Lan (thi khối D, đạt 27 điểm). Thủ khoa của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là một sĩ tử khối A, em Lê Thái Quyền với 26,5 điểm. Các trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Phạm Văn Đồng… cũng vừa công bố điểm. Tới chiều nay, thí sinh của gần 70 trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã có thể biết kết quả thi của mình. Theo đó, có 4 thủ khoa đạt 30 điểm. Hai thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối cùng thuộc Đại học Kinh tế quốc dân, là em Đàm Văn Đông, quê Bắc Ninh và Đào Ngọc Cường, quê Thái Nguyên. Đây cũng là hai thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối đầu tiên trong mùa tuyển sinh năm nay, tính tới thời điểm này. Năm 2008, trường này cũng có hai thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối. Hai thí sinh có điểm thi đạt 29,75 và được làm tròn thành 30 điểm là em Nguyễn Chí Dũng của Đại học Y Hà Nội và Lê Anh Quân của Đại học Xây dựng./. Phạm Mai (Vietnam+)