Sáng 29/5, tại Hà Nội, Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) khởi động Dự án ''Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung, giai đoạn năm 2008 - 2013''.