16 doanh nghiệp đa cấp trên địa bàn Hà Nội đã hết hiệu lực hoạt động gần 2 năm nhưng chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và giải tỏa tiền ký quỹ theo quy định.

16 cong ty da cap van dang hoat dong 'ngoai vong' phap luat - Anh 1

Trong số này, có doanh nghiệp ở tình trạng không liên lạc được hoặc chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ảnh internet.

Sở Công Thương Hà Nội vừa công bố danh sách 16 doanh nghiệp đa cấp hoạt động trên địa bàn thành phố đã hết hiệu lực giấy phép từ ngày 1-1-2015.

16 công ty này gồm: Công ty TNHH UFUN Việt Nam (Tên cũ là Công ty TNHH Thương mại và đầu tư UFC; Công ty TNHH Ánh sáng T.I.A.N.S.H.I); Công ty TNHH World Nets Việt Nam (tên cũ là Công ty TNHH Một giấc mơ); Công ty TNHH JM Ocean Avenue (tên cũ là Công ty TNHH Ocean Avenue); Công ty Cổ phần đầu tư LVI Quốc tế; Công ty TNHH Thương mại AKUNA Việt Nam; Công ty TNHH MELILEA Quốc tế Việt Nam; Công ty TNHH Agel Việt Nam; Công ty cổ phần Kim Cương Thế giới; Công ty TNHH Trung bảo Anh quốc Việt Nam (tên cũ là Công ty TNHH Thương mại điện tử quốc tế); Công ty TNHH Thiên Phương Việt Nam; Công ty TNHH Tầm nhìn Việt Nam; Công ty TNHH JEUNESSE Toàn cầu Việt Nam; Công ty TNHH Synergy (Việt Nam); Công ty TNHH Qivana Quốc tế; Công ty Everrich global (tên cũ Công ty cổ phần quốc tế Thăng Long - Hà Nội ); Công ty cổ phần công nghệ mới và phát triển quốc tế Amkey Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 2 điều 19 Thông tư 24/2014/TT-BCT các doanh nghiệp này có nghĩa vụ thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng và đề nghị rút tiền ký quỹ với Sở Công Thương Hà Nội đồng thời giải quyết nghĩa vụ với người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại 16 doanh nghiệp này chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện xong thủ tục nêu trên với Sở Công Thương Hà Nội. Trong số này, có doanh nghiệp ở tình trạng không liên lạc được hoặc chưa có bất cứ hoạt động nào cho thấy sẽ chấm dứt hoạt động, có doanh nghiệp thông báo chấm dứt hoạt động nhưng lại chưa nộp hồ sơ giải tỏa tiền quỹ.

Vì vậy, Sở Công Thương đề nghị các tổ chức, cá nhân phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của 16 doanh nghiệp đa cấp, nếu phát hiện các doanh nghiệp này vẫn triển khai hoạt động bán hàng đa cấp thì đề nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành 2 văn bản (văn bản số 5656/SCT-KTĐN ngày 31-12-2014, văn bản số 982/SCT-KTĐN ngày 15-3-2016) nêu rõ thời điểm giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp hết hiệu lực, đề nghị các doanh nghiệp này liên hệ với Sở Công Thương Hà Nội để hướng dẫn làm thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Thông tư 24/2014/TT-BCT.

Cơ quan này cũng gửi văn bản đến các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện, thị xã đề nghị kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp có giấy đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực.

Phan Thu