Samurai từng ảnh hưởng lịch sử nước Nhật trong gần 700 năm, từ 1185 đến 1867, giai đoạn xảy ra không ít sự kiện đẫm máu không khác mấy so với thời La Mã cổ đại hay châu Âu Trung cổ.