Cuộc thi "Giao thông thông minh” trên internet năm học 2014-2015 sau 1 tháng phát động (từ ngày 14-10-2014 đến ngày 14-11-2014) đã thu hút được hơn 150.070 lượt thí sinh của 6.018 trường học từ 63 tỉnh/thành trên cả nước tham gia.

"Giao thông thông minh” là cuộc thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông trên internet (http://gttm.go.vn) do Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP (Cienco 4), Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) phối hợp triển khai. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn các bạn nhỏ có thêm những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, nhất là khi tham gia giao thông.

T.Việt