TTO - Nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới vừa đạt cột mốc 15 năm có mặt trên thị trường điện thoại di động. Bức ảnh sau hiển thị tất cả các sản phẩm điện thoại của Nokia đã sản xuất theo mốc thời gian trong 15 năm qua.