(ĐTCK) Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2012, chỉ có 75% địa phương, bộ, ngành có báo cáo tình hình chất lượng xây dựng.

Đáng lưu ý, chỉ có khoảng 15% tổng số công trình được kiểm tra. Các dự án được kiểm tra tập trung chủ yếu vào các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn của địa phương.

Năm 2012, qua tiến hành thanh kiểm tra, ngành đã phát hiện và xử lý gần 19.000 vụ việc vi phạm trật tự xây dựng, với tổng số tiền xử phạt khoảng 29,2 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, trong năm 2013, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực của ngành; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong đầu tư xây dựng, nhất là đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng.