(CATP) Tính đến hết tháng 5, cả nước đã có 324 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký với số vốn lên tới 14,7 tỷ USD. Đáng chú ý, cơ cấu đầu tư vẫn tập trung vào lĩnh vực dịch vụ, tới hơn 83% tổng vốn; lĩnh vực công...