(NLĐ)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020. Theo đó, sẽ chi 14.000 tỉ đồng để đào tạo bổ sung ít nhất 20.000 tiến sĩ nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ĐH.

Đối tượng được tuyển chọn đào tạo tiến sĩ là giảng viên các trường ĐH, CĐ trong toàn quốc; nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu khoa học; sinh viên mới tốt nghiệp ĐH hoặc thạc sĩ đạt từ loại khá trở lên...